Lankester Schoonmaakadvies maakt gebruik van verschillende meetsystemen voor de controle van de kwaliteit van uw schoonmaakdienstverlening.

VSR-KMS Kwaliteitsmeetsysteem

Dankzij de invoering van het VSR-KMS Kwaliteitsysteem is de beoordeling van schoonmaakwerkzaamheden niet alleen een subjectieve beleving, maar zijn er objectieve criteria om deze te meten. Deze objectieve criteria zijn vastgelegd in de nationale norm voor het beoordelen van schoonmaakonderhoud: NEN 2075. Ook past de VSR-KMS binnen de Europese norm: EN 1354.

Binnen de criteria is vastgesteld hoe schoon de sanitaire gelegenheden moeten zijn en hoe schoon andere ruimtes binnen een bepaald aantal vierkante meters moeten zijn. Het VSR Kwaliteitsmeetsysteem wordt ook wel een resultaatgericht meetsysteem genoemd en wordt enkel uitgevoerd binnen een week na uitvoering van het periodiek schoonmaakonderhoud. Het meet dus de resultaten (op korte termijn) van de periodieke schoonmaak. Voordat een VSR-meting uitgevoerd kan worden is een uitgebreide (en derhalve kostbare) inventarisatie noodzakelijk. Ruimtes kunnen alleen met elkaar vergeleken worden als ze eenzelfde soort onderhoudsprogramma hebben en in dezelfde categorie vallen. Per categorie ontstaat een lijst met ruimtes, die uiteindelijk samenvallen in aantal Steekproefeenheden. Deze steekproefeenheden worden uiteindelijk beoordeeld via de strenge beoordelingscriteria.

Lankester Schoonmaakadvies heeft de juiste certificaten en een ruime ervaring in het uitvoeren van de schoonmaakcontrole met het VSR-KMS Kwaliteitsmeetsysteem en helpt u graag met uw schoonmaakvraag.

Nulmetingen

Bij de overdracht van de dienstverlening van de huidige schoonmaakleverancier naar de nieuwe schoonmaakleverancier ontstaat vaak een precaire situatie. De technische kwaliteit van het schoonmaakonderhoud dient op het moment van contractwisseling overeen te komen met het kwaliteitsniveau zoals afgesproken in het huidige contract. Om dit te kunnen bepalen wordt circa vier weken voor de ingangsdatum van het nieuwe contract een 0-meting uitgevoerd. Indien de technische kwaliteit niet als voldoende wordt beoordeeld conform de huidige contractafspraken, krijgt het schoonmaakbedrijf een herstelperiode van circa twee weken. Eén week voor de ingangsdatum van het nieuwe contract wordt een 1-meting uitgevoerd.

Indien op dat moment de technische kwaliteit wederom niet als voldoende wordt beoordeeld conform de huidige contractafspraken worden de geconstateerde afwijkingen hersteld door het schoonmaakbedrijf waarmee het nieuwe contract is afgesloten.

De kosten voor de 0-meting zijn voor rekening van Opdrachtgever. De kosten van de 1-meting en de herstelkosten naar aanleiding van de 0-meting èn de 1-meting zijn voor rekening van het huidige schoonmaakbedrijf.

PKM Kwaliteitsmeetsysteem 3.0

Naast het VSR-KMS Kwaliteitsmeetsysteem bestaat er nog een ander soort meetsysteem, die voornamelijk de inspanningsgerichte schoonmaakwerkzaamheden controleert: het PKM Meetsysteem 3.0. Deze meet het dagelijkse en periodieke schoonmaakonderhoud.

Het voordeel van het Praktisch Kwaliteit Meetsysteem is dat hiervoor geen intensieve, kostbare inventarisatie nodig is. U kunt het meer zien als een kwaliteitsopname. Wij nemen een representatieve steekproef af en controleren de ruimtes op de intensiteit van de schoonmaak. Deze manier van meten gaat dus wat meer de diepte in. Het geeft direct aan waar verbeterpunten liggen en door gebruik te maken van dit systeem wordt er geschiedenis opgebouwd. Op de lange termijn is het PKM Meetsysteem een goede keuze, omdat het een inspanningsgericht meetsysteem is. Lankester Schoonmaakadvies is gecertificeerd voor deze vorm van schoonmaakcontrole en helpt u graag met een oplossing voor uw schoonmaakproblematiek.